Bu mağaza, bazı özelliklerin doğru çalışması için javascript'in etkinleştirilmesini gerektiriyor.

Anadolu Kilim Motifleri Ve Anlamları

Anadolu Kilim Motifleri Ve Anlamları

| Sedat Türk

Anadolu Kilim Motifleri Ve Anlamları

Anadolu Kilim Motifleri Ve Anlamları

İnsanoğlu varoluşundan bu yana duygularını, yaşamını, değerlerini, fikirlerini, gündelik hayatını, geçmişini ve hayallerini anlatma ihtiyacı duyar. Bunu her yörenin, her dönemin insanı elindeki kaynakları kullanarak sanatına aktarır.

Anadolu insanının tuvali, Çatalhöyük'ten bu zamana dek gelen kilimlerdir ve anlattıkları, bu kilimlere dokunan motiflerde saklıdır.

Kilimlerin üzerindeki motiflerin hikayelerini okuyabilmek için ise bu motiflerin anlamları hakkında biraz bilgi sahibi olmak gerekiyor.

İşte, kilim motiflerinin ardında saklanan gizli anlamlar:

 

İNSAN MOTİFİ

Anadolu motiflerinde sık sık rastlanan 'insan figürü'; daha çok erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir. Bu motifler dokuyan kişinin erkek ya da kız çocuk beklentisini anlatmanın yanı sıra gurbetteki sevgiliyi de anlatır.

Aynı zamanda bu motifler çalışmanın ve yaratıcı aklında sembolüdür.

 

HAYAT AĞACI MOTİFİ 🌴

Mitolojide olduğu gibi, kilim dokumada da sonsuzluğu sembolize eder. Sürekli gelişim ve değişim içinde yaşayan evreni ifade eder. Yeryüzü ve cennet arasındaki iletişimi sağlar. Servi, sedir, incir, zeytin, asma, hurma, palmiye kayın, meşe vb. ağaçlar toplumlarda hayat ağacı'nın sembolüdür.

 

GÖZ MOTİFİ 👁

Nazarı önlemek için kullanılan 'göz motifi' aynı zamanda psişik algının sembolü olarak da anılmaktadır. Bedenin dışa açılan bir organı olan gözün derin bir anlamı ve etki gücü vardır.

 

KUŞ MOTİFİ 🕊

Sevgiyi, sevgiliyi veya sevgılıden gelecek haberi temsil eder. Kadın ile özdeşleşen kuş, kutsaldır.Kuş özlemdir,haber beklentisidir, kuvvet ve kudreti temsil eder.

 

AKREP MOTİFİ

Anadolu insanı zarar verici mahlukatlardan sakınmak için halı ve kilimlerde akrep motifini kullanır. Korunma amaçlı motiflerden biridir, gücü temsil eder.

 

EL- TARAK MOTİFİ 🖐

Kilimlerde hem gerçekçi bir şekilde, hemde stilize edilerek, parmak ve ona benzeyen tarak motifleri geometrik olarak üçlü, beşli, yedili sayılar kullanılarak dokunmaktadır. Bir gövdeye bağlanan çeşitli çubuk formlarında oluşur ve duruma göre el, parmak veya tarak isimlerini alır.

 

Eller kuvvet, kudret ve hükmetme gücünü sembolize eder. Ayrıca el motifinin nazara karşı iyi geldiği kabul edilir. Tarak ise evliliği sembolize eder.

Yorum Yap

Phone
WhatsApp